e-mail: myhome93.design@gmail.com | zamówienia telefoniczne: +48 602 680 351
TWÓJ KOSZYK
pusty
Promocje | Nowości

Regulamin

 

 Informacje ogólne

 

1.Właścicielem strony pod domeną www.my-home.net.pl jest firma My Home z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 93 Trzebinia, NIP: 628-197-41-73, REGON: 120685953, adres e-mail: myhome93.design@gmail.com, tel: 00 48 602 680 351.

2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad jej użytkowania.

3.Stroną dokonującą zakupu w sklepie internetowym My Home, zwaną dalej Kupującym jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej, która nabywa produkty ze sklepu My Home drogą elektroniczną.

4.Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu My Home jest firma My Home zwana dalej Sprzedawcą.

5.Transakcje kupna - sprzeadaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość przez serwis www umieszczony pod adresem www.my-home.net.pl, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

6.Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim, językiem umowy jest język polski, o lie stony nie uzgodniły inaczej.

 

Rejestracja

 

1.Przeglądanie oferty sklepu My Home jest możliwe bez konieczności rejestracji. 

2.Do korzystania z funkci kupna na platformie internetowej My Home wymagana jest rejestracja nowego klienta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.my-home.net.pl

3.Użytkownicy mają obowiązek dbania o to, by ich dane rejestracyjne były zawsze aktualne i w przypadku zmian dokonali ich aktualizacji.

4.Podczas rejestracji użytkownik wpisuje adres e - mail  i hasło dostępu, które powinno być utrzymywane w tajemnicy. Nikomu nie przysługuje roszczenie o określoną nazwą użytkownika lub określone hasło. 

5.Po wypełnieniu formularza rejestracji i kliknięciu przycisku Dalej, rejestracja zostaje uznana za zakończoną.

6.Proces rejestracji odbywa się w języju polskim.

7.Nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestraci lub podanie niepełnych bądź błędnych danych może spowodować odstąpienie Sprzedawcy od realizacji zamówienia Kupującego.

8.Kupujący nie muszą podpisywać umowy z firmą My Home.

9.Właściel strony zaznacza, że, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź informacji użytkowników o nowościach, promocjach i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Zamówienia

 

1.Przedmiotem zamówień są artykuły dekoracyjne, których zdjęcia są umieszczone na stronie www.my-home.net.pl

2.Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

3.Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4.Do każdej transakcji wystawiany jest paragon bądź na życzenie klienta faktura, która jest wysyłana wraz z produktem

5.Paragon bądź faktura wystawiana jest w momencie skompletowania zamówienia.

6.W przypadku niedostępności produktów Sprzedający skontaktuje się z Kupuącym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia.

7.Koszty transportu pokrywa kupujący.

8.Klient ma możliwość skorzystania z kurierów, z których korzysta firma My Home bądź może wezwać preferowanego przez siebie przewoźnika.

9.Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłką kurierską lub pocztą, zgodny z cennikiem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.

10.Na termin dostawy zamówienia składa się czas skompletowania zamówienia przes Sprzedawcę oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera bądź Poczte Polską.

11.Produkty dostępne w sklepie My Home wysyłane są w ciągu 24 godzin od poniedziałku do piątku po przyjęciu zamówienia do realizacji.

12.W przypadku opóźnienia dostawy Sprzedawca poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o opóźnieniu oraz jego przyczynach. W takich przypadkach termin realizacji może się wydłużyć nawet do kilkunastu dni.

13.Dostawy realizowane są w dni robocze.

14.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

15.O zaistniałym opóźnieniu w dostawie przez firmę kurierską bądź o szkodzie wyrządzonej przez firmę kurierską, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej myhome93.design@gmail.com. W przeciwnym razie Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za uchybienia po stronie firmy kurierskiej.

16.Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie zamówienia lub jego opóźnienie spowodowane błędnym przesłaniem przez Kupującego  danych do wysyłki.

 

 

Postanowienia ogólne

 

1.Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

2.W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją transakcji pomiędzy Kupującymi a firmą My Home, strony będą rozstrzygać polubownie, w drodze porozumienia stron.

4.Regulamin określa zasady sprzedaży produktów w sklepie My Home.

5.Sklep zastrzega sobie zmianę regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od chwili opublikowania aktualizacji na stronie www.my-home.net.pl

6.Strona wykorzystuje pliki cookies, które mogą być wykorzystywane  w celu:

7.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plikó cookies:

 

 

 

Promowane produkty, nowości w najlepszych cenach
Cena: 24.70 zł
Cena: 37.00 zł
Cena: 25.70 zł
Cena: 27.50 zł
Cena: 23.70 zł
Cena: 36.90 zł
Cena: 37.90 zł
Cena: 28.40 zł
Projekt i realizacja strony www - DevilArt